Ekspertyza dendrologiczna – ocena specjalistyczna

Ocenie specjalistycznej poddaje się drzewa wskazane do tego celu w ocenie podstawowej. Jest to pogłębiona, ekspercka analiza cech diagnostycznych w związku z utrzymaniem drzewa i bezpieczeństwa w jego otoczeniu. Zazwyczaj wymaga użycia specjalistycznych narzędzi takich jak statyczny test obciążeniowy, świder przyrostowy, tomograf dźwiękowy, wiertarka oporowa.

Zakres ekspertyzy – wybór metody:

  • Szczegółowa ocena wzrokowa
  • Inspekcja korony
  • Diagnostyka instrumentalna 
  • Szczegółowa ocena warunków siedliskowych, w tym gleby
  • Specjalistyczne badanie występowania gatunków towarzyszących
  • Analiza biomechaniczna i ocena stabilności drzewa
  • Waloryzacja drzewa
  • Badania fitopatologiczne, w tym mykologiczne

Wyniki badań przedstawia się w dokumentacji która zawiera: informacje o miejscu i dacie wykonania badań, autorze ekspertyzy, informacje podstawowe o drzewie, opis metodyki badania, uzyskany wynik, ocenę końcową, dokumentację fotograficzną drzewa i wykonanych badań, zalecenia do dalszego działania.

Back to top button