Projekty ogrodów i terenów zieleni

Projekt ogrodu lub terenu zieleni wykonuje się w celu zagospodarowania działki roślinnością i urządzeniami małej architektury głównie w celu wypoczynku i rekreacji. Projekt obejmuje również system komunikacji (nawierzchnie utwardzone, ścieżki, place) oraz inne funkcje w zależności od potrzeb, często dołączany jest również projekt ogrodzenia (zwłaszcza na posesjach prywatnych) lub elementów na indywidualne zamówienie.

Projektant tak organizuje i projektuje zadaną przestrzeń aby w najwyższym stopniu spełniała potrzeby i oczekiwania użytkowników, harmonizowała z otaczającym krajobrazem oraz stylem i charakterem architektury. 

Projekt musi być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. 

Wykonuje się go na mapie zasadniczej lub do celów projektowych, którą dostarcza Inwestor.

Składa się z koncepcji i projektu technicznego, które można wykonać osobno, jednak najczęściej stanowią jedno opracowanie i dokumentację.

Prace przedprojektowe:

 • Rozmowa z Inwestorem / wywiad środowiskowy
 • Wizja lokalna
 • Inwentaryzacja terenu opracowania (opcjonalnie)
 • Badania terenowe np pH i skład gleby, różnice wysokości (opcjonalnie)

Projekt koncepcyjny

Projekt koncepcyjny to przede wszystkim przedstawienie pomysłu i możliwości zagospodarowania terenu. Może być przedstawiony w wersjach (głównie na wstępnym etapie) do wyboru przez Inwestora. Dalszemu opracowaniu podlega jedna, wybrana wersja.

Wynikiem analizy stanu istniejącego jest schemat funkcjonalno – przestrzenny, który jest podstawą dalszych prac projektowych (sam schemat może być zawarty w dokumentacji ale niekoniecznie).

Część opisowa zawiera:

 • informacje wstępne: dane adresowe i katastralne obszaru opracowania, informacje nt materiałów wyjściowych (np mapa, podstawa opracowania), dane autora opracowania
 • Analiza stanu istniejącego
 • Inwentaryzacja (jeśli była wykonywana)
 • Opis koncepcji
 • Oświetlenie ogrodu (opcjonalnie)

Część graficzna zawiera:

 • Schemat funkcjonalno przestrzenny
 • Koncepcja zagospodarowania terenu – rzut 
 • Oświetlenie ogrodu (opcjonalnie)
 • Wizualizacje – widoki na bazie modelu 3d, ewentualnie przekroje, detale
 • Wizualizacje fotorealistyczne (opcjonalnie)
 • Animacja / film / wirtualny spacer (opcjonalnie)
 • Wizualizacje rysowane ręcznie (opcjonalnie)

Pozycje opcjonalne są dodatkowo płatne.

Uwaga: rośliny w projekcie koncepcyjnym są charakteryzowane pod kątem funkcji i cech np: krzewy niskie, wysokie, rośliny okrywowe, drzewa owocowe, trawy itp. Na tym etapie nie ma szczegółowego doboru gatunków. Konkretny gatunek może być wskazany jeśli opiera się na nim kompozycja założenia np soliterem ma być magnolia. 

Szczegółowy dobór gatunków jest przedstawiany Inwestorowi do akceptacji przed przystąpieniem do projektu technicznego.

Projekt techniczny – wykonawczy.

Projekt techniczny zawiera wszystkie niezbędne dane do wykonania ogrodu. Tabele i wyliczenia w nim zawarte pozwalają na rzetelne porównanie ofert firm wykonawczych. Umożliwia podział realizacji na etapy.

Część opisowa zawiera:

 • Część opisową projektu koncepcyjnego
 • Gospodarkę istniejącą roślinnością (jeśli jest potrzebna)
 • Bilans terenu
 • Szczegółowy dobór ilościowy i gatunkowy roślin
 • Wykaz ilościowy materiałów
 • Opisy wykonawcze zastosowanych rozwiązań 
 • Opis gotowych elementów wyposażenia (mała architektura)
 • Opis projektowanych (na indywidualne zamówienie) elementów wyposażenia (opcjonalnie)
 • Wykaz i opis prac ogrodniczych i ziemnych
 • System nawadniający – opis i wykaz materiałów (opcjonalnie)
 • Opis zabiegów pielęgnacyjnych w pierwszym roku po posadzeniu (opcjonalnie)
 • Przedmiar robót (opcjonalnie)
 • Kosztorys (opcjonalnie)

Część graficzna zawiera:

 • Część graficzną projektu koncepcyjnego
 • Projekt techniczny zagospodarowania terenu z wymiarowaniem (nawierzchnie, elementy małej architektury itp) – rzut, przekroje (przekroje mogą być zawarte w części opisowej)
 • Projekt roślinności z wymiarowaniem – rzut
 • Projekt automatycznego nawadniania – rzut (opcjonalnie)
 • Projekty na indywidualne zamówienie – rzut, przekroje, detale (opcjonalnie)

Pozycje opcjonalne są dodatkowo płatne.

Bardzo często projekt koncepcyjny i techniczny sporządza się i oddaje jako jedno opracowanie i jedną dokumentację. 

Back to top button