Inspektor nadzoru terenów zieleni

Inspektor nadzoru terenów zieleni jest inspektorem branżowym, działa z ramienia inwestora na placu budowy dbając, aby wszystkie prace związane z utrzymaniem, zabezpieczeniem, przesadzeniem, posadzeniem drzew i założeniem nowej roślinności na terenie budowy przebiegały prawidłowo, zgodnie ze sztuką, projektem i przepisami prawa.

Inspektor komunikuje się z inwestorem, projektantem, kierownikiem budowy i inspektorami innych branż. Rozwiązuje bieżące problemy aby prace przebiegały sprawnie i zgodnie z harmonogramem. Potwierdza prawidłowe wykonanie robót (odbiór techniczny). Inspektor dokonuje wpisu do dziennika budowy przy każdorazowym pobycie na budowie. Sprawdza roboty ulegające zakryciu i zanikające. Dokumentuje przebieg budowy (w zakresie swojej branży).

Funkcję Inspektora nadzoru można łączyć z funkcją projektanta na tej samej budowie.

Back to top button