Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem (operat dendrologiczny) jako jedno opracowanie

Bardzo często Inwentaryzację zieleni i projekt gospodarki drzewostanem wykonuje się jako jedno opracowanie. Dokumentacja zawiera wtedy:

Część opisowa zawiera:

 • informacje wstępne: dane adresowe i katastralne obszaru opracowania, informacje nt materiałów wyjściowych (np mapa), dane autora opracowania, data wykonania inwentaryzacji

Inwentaryzacja:

 • charakterystyka zastanej szaty roślinnej i sposobu zagospodarowania terenu
 • podsumowanie inwentaryzacji dendrologicznej
 • Waloryzacja
 • Wnioski

Gospodarka drzewostanem:

 • opis kolizji z inwestycją, 
 • opis stanu roślin w szczególnych przypadkach 
 • wskazania do podjęcia konkretnych działań
 • zestawienie roślin, których dotyczą konkretne zalecenia

Część tabelaryczna zawiera:

 • Numer inwentaryzacyjny
 • nazwę rodzajową i gatunkową w języku polskim i łacińskim
 • Zwięzły opis punktu inwentaryzacyjnego uzyskany metodą wizualną z uwzględnieniem stanu zdrowotnego
 • opis istniejących lub możliwych kolizji z inwestycją
 • wskazania do gospodarowania roślinnością: przeznaczenie do zabiegów pielęgnacyjnych lub usunięcia, zachowania, przesadzenia, inspekcji lub diagnostyki drzew
 • parametry dendrometryczne:
  • wysokość 
  • obwód pnia na wysokości 130 cm
  • szerokość / średnicę korony lub powierzchnię zajmowaną przez krzewy

Dokumentacja fotograficzna.

Część graficzna przedstawia:

Lokalizację inwentaryzowanej roślinności na tle projektu inwestycji na mapie wraz z numerem inwentaryzacyjnym, zaznaczeniem pnia i zasięgiem koron oraz zalecenia dla gospodarowania roślinnością: rośliny wskazane do usunięcia, przesadzenia, adaptacji, pielęgnacji lub zabezpieczeń.

Back to top button