Inspekcja drzew – opinia dendrologiczna – ocena podstawowa

Inspekcja drzew jest potrzebna do prawidłowego zarządzania ryzykiem w ich otoczeniu. Dzięki inspekcji można dobrać odpowiednie działania i zabiegi związane z utrzymaniem drzewa. Podstawą opracowania jest inwentaryzacja. Inspekcję wykonuje się metodą wizualną z powierzchni gruntu, przy użyciu narzędzi typu: młotek diagnostyczny, sonda arborystyczna, lornetka. Drzewo ocenia się ze wszystkich stron i we wszystkich częściach, bierze się również pod uwagę jego otoczenie. Jeśli ocena podstawowa jest niewystarczająca w konkretnych przypadkach należy zlecić ocenę specjalistyczną.

Zakres inspekcji:

 • Zebranie podstawowych informacji o drzewie (lokalizacja, gatunek, pomiary: obwód i średnica (pierśnica) pnia, wysokość drzewa, wysokość nasady i podstawy korony, średnica i wysokość korony)
 • Ocena stwierdzonych, poszczególnych cech diagnostycznych
 • Ocena stopnia użytkowania otoczenia
 • Ocena fazy rozwoju drzewa
 • Ocena witalności drzewa
 • Ocena kondycji drzewa
 • Ocena stabilności drzewa
 • Ocena perspektywy utrzymania drzewa
 • Określenie terminu i interwału oceny
 • Określenie występowania organizmów towarzyszących (ptaków, ssaków, owadów, mchów, porostów, grzybów, w tym chronionych)
 • Dokumentacja fotograficzna

Wynikiem inspekcji drzewa jest wskazanie drzew wymagających interwencji, zabiegów lub oceny specjalistycznej. Zalecenia wynikające z inspekcji opisują rodzaj prac jakie należy wykonać, ich pilność i cykliczność.

Back to top button