Projekt ochrony zieleni – POZ

Dokumentacja zawierająca wykaz działań mających na celu zabezpieczenie istniejącej roślinności na terenie i inwestycji. Wykonuje się ją w odniesieniu i na etapie projektów wykonawczych i / lub projektu organizacji budowy.

POZ zawiera opis zabezpieczeń i sposób ich realizacji w wyniku kolizji wskazanych w projekcie gospodarki drzewostanem (operat dendrologiczny).

Zawiera:

  • zalecenia co do sposobu postępowania z drzewami i krzewami w czasie inwestycji
  • Wytyczne dotyczące zabezpieczenia roślin na czas budowy, np: sposób wygrodzenia, zasady ochrony systemu korzeniowego itp
  • Wyznaczenie strefy ochrony drzewa (SOD)
  • Zalecenia techniczne w celu uniknięcia kolizji, np: propozycje zmiany technologii prowadzenia robót itp.
  • Zalecenia do prowadzenia dokumentacji w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew i krzewów na terenie budowy
  • Wskazania dotyczące ochrony siedlisk – warunków glebowych i powietrzno-wodnych

    Back to top button